IMAGINA

IMAGINA
CURS 2019-2020

dimecres, 20 de setembre del 2017

Nou Lema per a aquest curs...

 Comencem aquest curs inspirats pel lema: 
                              "La teva alegria, la meva"
amb el qual volem reconèixer tots els motius d'alegria que tenim en la nostra vida. I, sobretot, COMPARTIR-LOS amb els amics, els companys, la família... Aquesta és la veritable font de l'Alegria, aquella que ens permetrà ser persones realment felices.