IMAGINA

IMAGINA
CURS 2019-2020

dilluns, 14 de novembre del 2016

INFORMACIÓ SOBRE LA NOSTRA PARTICIPACIÓ EN LES CAMPANYES SOLIDÀRIES DE PROIDE.Amb aquest pòster Proide ens informa de com hem contribuït en els projectes solidaris els dos darrers anys.
És molt important  la participació i col·laboració de tots nosaltres en aquests projectes per poder ajudar a millorar l’educació d’infants i joves d’altres continents i països  en desenvolupament.
Amb l’objectiu de donar una educació integral i transformadora  en els nostres alumnes, intemtem inculcar-los que el dret a l’educació és una de les condicions indispensables per desenvolupar els seus països i també superar les situacions d'injustícia que hi pateixen.
Per tot això agraïm i valorem les contribucions fetes fins ara i continuarem sent solidaris participant en els nous projectes que enceta  Proide.